1713862
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Hieronder staan  stukjes  die geschreven zijn door koorleden van een optreden.

2019 

Optreden Zon en Schild

 

11 februari Huis in de Wei    en     25 maart Groene Haege
Scherpenzeel                             Ermelo


Dit keer waren het optredens zonder dat het specifiek naar aanleiding van een christelijke gedenkdag is.

De thema’s waarover we deze 2 avonden zongen zijn voornamelijk Gods Vaderlijke en nooit aflatende liefde voor ons en het feit dat Hij altijd bij ons is, in goede tijden, maar ook zeker in donkere tijden.

Zo zongen we onder andere “Ik zal er zijn”, voor velen bekend door de vertolking van Ester Tims, en daarnaast het recente lied met dezelfde titel van de band Sela. En er zijn drie liederen die onze gedachten naar het komende Paasfeest laten gaan: “Zo lief had God de Vader ons” en “Het bloed van Jezus spreekt voor mij” en “Come find forgiveness and love“.

Het optreden van het koor werd weer afgewisseld met het samen zingen van bekende liederen als: “Samen in de naam van Jezus” en “Ere zij aan God de Vader” en het luisteren naar twee gedichten.

In het op één na laatste lied zongen we over het verlangen en de troost die we nu al mogen hebben, dat we ooit werkelijk Thuis mogen komen. Daar is geen dood en rouw meer, maar we mogen er eeuwig zingen voor zijn troon.                          Mooi hoe hier de melancholische melodie en de tekst samen komen. 

Melinda

<><<><<><<><<><<><<><

2018

 

Zondag 23 december 2018

Deze avond zongen wij als koor bij de candlelight-dienst
van de Vrije Evangelische Gemeente in Scherpenzeel
De dienst werd geleid door Ds. Stavleu
De meditatie ging over
“Verschenen is de mens-vriendelijkheid van God”.
Een prachtige meditatie over dat God ons kent
en dat we daardoor er mogen zijn zoals we zijn ook al is je leven geknakt.
En dat je met een nieuw leven mag beginnen.
God houdt onvoorwaardelijk van ons.
Als koor mochten we zingen van zijn liefde, en van Hoop en licht .
Samen met de gemeente zongen we de prachtige kerstliederen.
Stille Nacht Heilige Nacht , Joy to the world.
Er werden twee mooie gedichten voorgedragen door Diny en Ria G
We werden begeleid door Arco (piano) en Tea (panfluit)
Als laatste zongen we met z’n allen het prachtige lied
“Ere zij God”.
Het was een hele fijne dienst.

Carolien.

 

Donderdag 13 december 2018.


Ons koor was dit jaar weer gevraagd om mee te werken aan de Kerstviering van
“Passage” in Scherpenzeel.
Het thema was: Op weg naar Bethlehem.
Als koor zongen we: Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien
Veni Jesu Amor mi (Kom Heer Jezus, kom naar mij/ons)
Noel alleluia
Gods geschenk
Ere zij God in de hoogste hemelen
Hoop en Licht


Gezamenlijk hebben we gezongen:
Joy tot he world
Donker de nacht met sterren aan de hemel
Verder hebben we geluisterd naar gedichten en zongen

we met elkaar bekende Kerstliederen.
Aan het eind van deze mooie avond hebben we het ERE ZIJ GOD gezongen
en zijn we samen op weg gegaan naar het Kerstfeest.

Dicky 

 

 <><<><<><<><<><<><<><

 

 19 april 2018 de 65e Zangersdag

 

Traditiegetrouw was er ook dit jaar weer een Zangersdag georganiseerd voor Vrij Evangelische koren.
Dit keer had het koor van Hilversum de organisatie op zich genomen.

Uit ervaring weet ik, dat dit een hele klus is, die veel voorbereiding vraagt.
Met nog enkele koorleden bij ons in de auto, zijn we naar Hilversum vertrokken

en konden daar vlakbij de kerk in de binnenstad parkeren.

Na de warme ontvangst onder het genot van koffie en gebak, begon het programma om 10.00 uur.
De leiding was in handen van Evert Kroon uit het koor Immanuel te Hilversum.

Het thema van de dag was Glorie aan God. Er waren zes koren aanwezig vanuit alle hoeken uit het land.
In het ochtendprogramma traden de koren op en zongen daarbij 2 of 3 liederen.

Deze optredens werden afgewisseld door samenzang van de aanwezigen.
Ons koor bracht de volgende liederen ten gehore: ” I will dwell “en “Schuilplaats”
Ik heb enorm genoten van de optredens van de overige koren, maar ook van ons eigen optreden;

onze dirigente heeft ons er weer super goed door heen geleid.

Samen met de begeleiding door Arco Brouwer.
Floor Potters en Marion van Zonneveld waren de beoordelaars van de uitgevoerde stukken en zij gaven hun eerste indruk van de optredens.
Na de pauze werden we aan het werk gezet; er werd een workshop gehouden door Edith Casteleyn met haar band. Zij heeft de min of meer traditionele koren laten werken aan Black Gospel liederen.

Waarbij zelfs de lichamen mee moesten werken door het swingen, dat bij deze liederen hoorde.

Verrassend was het wel , maar aan het eind van de workshop

had iedereen het we een beetje gehad volgens mij.
Na de afsluitende woorden van Evert Kroon en de bekendmaking van het koor, dat in 2019 gaat organiseren zijn we met een voldaan gevoel afgereisd naar Scherpenzeel, waar we onder een gezamenlijk diner, nog geëvalueerd hebben hoe de dag is verlopen.

Al met al een zeer geslaagde dag, waarin de glorie echt voor God was.

Roelof

<><<><<><<><<><<><<>< 

30 Maart 

 Goede Vrijdag 

 

Mocht ons koor zingen tijdens de kerkdienst in de Vrije Evangelische Gemeente te Scherpenzeel.

Ds. Stavleu ging voor in deze indrukwekkende dienst.

Hij beschreef gedetailleerd wat een kruisiging nu eigenlijk inhield.

 Wat een gang is dat geweest!

Wat een offer bracht de Heere Jezus voor ons.

En wat een zegen dat we dit mochten herdenken tijdens de viering van het Heilig Avondmaal.

We hebben tijdens deze dienst de volgende liederen gezongen:

 

-’t Is middernacht en in de hof

-Kruis van Jezus

-”Als ik in gedachten sta”

-Het Vaderhart

-Come find forgiveness and Love

 

“Het Vaderhart gebroken, Hij zond Zijn eigen Zoon.

De Zoon van God verlaten, het heilig Offerlam.

Voor mij werd Hij verlaten en heel alleen stierf Hij.

Hij heeft mijn schuld gedragen,

daardoor ben ik nu vrij.”

 

Alieke 

 

 <><<><<><<><<><<><<><

 

  19 maart  Groene Haege 

Ermelo

 

 Zoals al enkele jaren de traditie is, zijn we maandag 19 maart  weer met ons koor 

naar Groene Haege in Ermelo geweest.

We hebben daar liederen gezongen in het teken van Pasen.

De bewoners vonden het mooi

 en dat uitte zich in een regelmatig applausje.

Bij het prachtige lied  “I will dwell in the shelter of the most high God”,

met andere woorden:

“Wie in de schuilplaats verblijft van de Allerhoogste, zal rusten in de schaduw van de Almachtige”,

stonden wij in een halve cirkel vóór de bewoners.

Dit was goed bevallen, zodat we na de pauze met koffie/thee en wat lekkers, wéér zo gingen staan.

Na het dankgebed door Roelof werden we nog toegesproken en bedankt voor de mooie zangavond.

Onze dirigente Alie kreeg een bloemetje om aan een ziek koorlied te geven.

Zelf kijken wij  óók  terug op een fijne zangavond in Groene Haege!

 

Janny & Donny

 <><<><<><<><<><<><<><

 

 

15 maart De Passage

 
Donderdag 15 maart hebben we een fijne avond gehad bij de Passage in Scherpenzeel.
Het was erg goed om voor elkaar en met elkaar de liederen 

naar het paasfeest toe te mogen zingen
waardoor wij ons erg verbonden voelden met elkaar.
Als slot werd heel toepasselijk het lied gezongen:
" Heerlijk Morgenlicht "
 
Ria 

<><<><<><<><<><<><<><

 

 

5 maart Het Huis in de Wei, Scherpenzeel 


Op maandagavond 5 maart 2018 mochten we weer zingen voor de bewoners van Het Huis in de Wei in Scherpenzeel.We komen hier al heel wat jaartjes 1 of 2 keer per jaar om onze liederen ten gehore te brengen. Maar deze keer was het wel heel bijzonder omdat we voor de eerste keer zongen in de nieuwe, heel gezellig en huiselijk ingerichte recreatiezaal. Er waren behoorlijk veel bewoners van de partij en we werden hartelijk welkom geheten door Geralda, de activiteitenbegeleidster en door de bewoners. Als je elkaar al zo lang regelmatig ontmoet, bouw je toch een band op. En dan doet het ons als koor erg goed dat we zo vriendelijk worden ontvangen door al die “oude” bekenden van ons. Hartverwarmend! Het leuke is dat ook mensen van buiten Het Huis in de Wei welkom zijn om zo’n avond bij te wonen.

Sommige koorleden hadden dus “fans” mee genomen. Heel gezellig allemaal!We hebben een avondvullend programma aangeboden met voornamelijk liederen voor Passie en Pasen. En we hebben veel samen gezongen met de bezoekers.

Ook werden er twee gedichten voorgedragen door koorleden.

De avond werd afgesloten met gebed, en we zien er al weer naar uit om elkaar opnieuw te ontmoeten.
Alie 

 

<><<><<><<><<><<><<><

 

 

 

==================================================

 

25 december 2017

 

           Op eerste kerstdag zongen we met het koor in de Vrije Evangelische Gemeente Scherpenzeel,                 

de thuisbasis van het koor, tijdens de traditionele kerstviering.

De zaal was goed gevuld.  Prachtige liederen zongen we,

waaronder  Stille Nacht en Donker de nacht,  samen met de gemeente.

Het lied Christ was born,  born on christmas day was ook fijn om te zingen.

Ds. Stavleu had een prachtig woord over Genade,

dat hij illustreerde met het voorbeeld van de predikant

die in een broodjeszaak erachter kwam dat hij geen geld op zak                 

Van achter uit de zaak riep toen de eigenaar: “geef die man een broodje paling”.   

Kijk en dat is dan genade, iets krijgen dat je niet verdiend hebt. 

Zo gaf God zijn Zoon voor ons die het niet verdienden.

We zongen als afsluiting samen met de gemeente het Ere zij God. 

Na de dienst was er een gezellig samenzijn met koffie en lekkere dingen.

Dit laatste optreden van 2017 was een fijne afsluiting van het jaar.

 

                                                                                    Matty

 

<><<><<><<><<><<><<>< 

 

15 oktober 2017

 

Het was ons eerste optreden na de zomervakantie.
Maar we zijn al anderhalve maand aan het repeteren!

Ons aanvangslied was   Heilig ist der Herr.
  Ja heilig is onze Heer, Hij is almachtig, wonderbaarlijk , vol liefde..
Daarna   Tienduizend redenen.   Een loflied.
   Loof de Heer mijn ziel, prijst zijn heilige naam
   Tienduizend redenen tot dankbaarheid!

Tweede keer    God heb ik lief.    Verwijst naar psalm 116.
   God heb ik lief, Hij hoort mijn stem,Hij heeft een open oor.
      Mijn leven is voor hem.
 Daarna zingend   Het onze Vader.
   Het gebed wat Jezus ons geleerd heeft.

Derde keer.    Leid mij, Heer.
    De eerste stap is moeilijk, als je de weg niet kent,
    Alles is onzeker, de toekomst onbekend .
   U belooft met mij mee te gaan....   Leid mij Heer, ik wil volgen.
Ons laatste lied.   Only God.
      Alleen God kan ons gewonde geest helen.
      Hij hoort ons hart huilen.
      God is almachtig, heilig en wijs
      Hij is de kracht en de glorie.....alleen God.

Br. Eric van Loo had een mooi preek.
  God is een herstellende en bouwende God.

      Groeten. Anneke 

 

<><<><<><<><<><<><<><
 

20 april zangersdag. 2017


0

 

<><<><<><<><<><<><<>< 

 

14 april Goede vrijdag.

 

Goede Vrijdag. Altijd bijzonder!

Bijzonder omdat je gedenkt dat je het lijden en sterven van de Here Jezus,

een historisch moment, mag gedenken.

Maar het gaat dieper dan gedenken als je je bedenkt

dat Hij die moeilijke weg is gegaan voor jou en mij.

Dat bedenken mondt uit in dankbaarheid.

Als koor mochten we in deze dienst dit ondersteunen.

Met name de uitnodiging die wij zingend mochten doen

om aan te gaan aan de tafel van de Heer.

"Kom aan de tafel, neem van het brood, drink van de wijn en vindt zo vergeving en liefde.

Zo vierden wij het Avondmaal.

Bewust, dankbaar en uitkijkend naar Pasen.

Hem zij de glorie!!!

 

Bas 

 

<><<><<><<><<><<><<>< 

Inhoud